Jsem malíř, cestovatel a kandidát jáhenství. Podstatnou úlohu v mé tvorbě, ale i životě, hraje orfismus jako směr, který v sobě snoubí propojenost hudby, slov a malby.

Narodil jsem se 1. dubna 1978 v malebném podhorském městečku Opočně pod Orlickými horami. Umění mě oslovovalo už od útlého věku, stejně tak jako vztah k víře. V dětství jsem působil v královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým jsem absolvoval mimo jiné i turné po USA. Místo nástupu na vojnu jsem dal přednost prostřednictvím civilní služby péči o děti s tělesným a kombinovaným postižením.
Moje obzory se rozšířily i díky cestování, kdy jsem navštívil velkou část světa. Pobýval jsem například v Austrálii, USA a Kanadě. I díky víře v mém životě hrají důležitou roli také cesty do Izraele. V oblasti umění moje srdce nejvíce tíhlo a tíhne k hudbě a malbě.

V roce 2010 ovlivnily můj život dvě zásadní události. Poznal jsem svou budoucí ženu Marii a dokončil jsem své dosavadní opus magnum v  podobě raritní akrylové série obrazů - Adventního hebrejského kalendáře. Kalendář vyšel o deset let později na známkách České pošty.

V současnosti jsem akolytou a kandidátem trvalého jáhenství v římskokatolické církvi.

Malba

K tvorbě obrazů jsem se dostal postupně a vlastně i náhodou. V období civilní služby jsem začal malovat pastelem. Nejdříve pro své nejbližší, později o moji tvorbu projevilo zájem i širší okolí.

Už tehdy se pro mě jako zdroj inspirace stala díla autorů, jakými jsou Josef Lada, Joan Miró nebo Vincent Van Gogh.

V malbě jsem se soustředil na abstrakci, která je inspirována kubismem a orfismem. V roce 2004 jsem se svým blízkým kamarádem Jakubem Ludvíkem uspořádal první vernisáž v pražských Vinohradech. V Praze jsem se svým bratrem Jakubem provozoval galerii Will's Club. Ta se stala oblíbeným místem výstav a setkávání umělců z široké pražské umělecké scény.

V roce 2010 jsem se rozhodl ke změně techniky a přešel na akryl.

Jelikož v mém životě hraje důležitou roli víra, postupem času jsem začal vytvářet díla inspirována hebrejštinou, ke které mě podnítilo čtení knih a rozhovory s knězem a odborníkem na hebrejštinu Václavem Loukotou. 

V prosinci 2010 jsem dokončil sérii 22 obrazů pod názvem Adventní hebrejský kalendář, kterým chci jako křesťan vyjádřit úctu k židovství. O deset let později se kalendář dočkal nekomerčního zpodobnění na známkách České pošty.

Víra

Víra jako taková se stala podstatnou součástí mého života už v  dětství. Usínal jsem pod obrazem Ježíše na hoře Olivetské, který mysticky ovlivnil můj duchovní život. Nemalou měrou se na mém světonázoru podepsaly i rozhovory s malířem Vladimírem Hanušem. V té době jsem se v církvi jako instituci nijak neangažoval. Až během pobytu v Torontu v roce 2004 jsem v sobě objevil touhu po hlubším zasvěcení - stát se knězem.

Zásadním se mi stalo kanadské setkání s katolickým knězem Liborem Švorčíkem. Po návratu do Česka jsem se začal postupně připravovat na křest, který se následně konal na jaře 2007. O jedenáct let později jsem se stal aspirantem trvalého jáhenství v římskokatolické církvi. V současnosti působím i jako příležitostný doprovod na poutních zájezdech po Izraeli.

Cestování

Svět se mi doslova otevřel po absolvování civilní služby, po které jsem se vydal do USA. Následovala Austrálie, kde jsem chtěl najít dočasnou domovinu. Po nějaké době jsem se z finančních důvodů vrátil do Spojených států amerických. Během let 1999 – 2005 jsem podnikl sérii dobrodružných výletů po Státech, Kanadě i Austrálii. Otevřený svět mě nasměřoval i víře, kdy jsem díky torontské zastávce našel hlubší vztah ke křesťanství. Mezi nejvíce inspirující místa svých cest považuji New Jersey, Chicago, Oak Park, Berwyn, Sydney, Coogee, Arncliffe, Niagara Falls, Michigan, Toronto, Quebec, Montreal, St. Louis a samozřejmě Izrael.

Hudba

K hudbě a především pak ke zpěvu jsem se dostal už v dětství. Na prvním stupni základní školy mě prof. Jiří Skopal přijal do chlapeckého pěveckého sboru Boni Pueri. Se sborem jsem se zúčastnil mnoha zahraničních turné a festivalů. Naše dětské hlasivky slavily úspěch například na festivalech v ruské Dubně, estonském Tallinu, Bulharsku, dřívější Jugoslávii, Řecku, západní Evropě nebo dokonce až za oceánem.

S Boni Pueri jsem se zúčastnil série 13 koncertů po USA a americké turné jsme zakončili na sjezdu amerických sbormistrů v prestižní bostonské Jordan Hall. Jak už to tak bývá, má dětská pěvecká kariéra trvala do období puberty, která znamenala změnu hlasu.