A tak zůstává víra, naděje a láska...

Kdo jsem?

Snad malíř, sem tam s(e)pisovatel, trochu cestovatel a hlavně, z milosti Boží, - služebník - jáhen. Podstatnou úlohu v mé tvorbě, ale i životě, hraje orfismus jako směr, který v sobě snoubí propojenost hudby, slov a malby. 

Narodil jsem se na apríla roku 1978 v malebném podhorském městečku Opočně pod Orlickými horami a zdá se, že jsem skutečný. Umění mne oslovovalo od útlého věku, stejně tak jako vztah k víře - k Bohu. V dětství jsem působil v královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým jsem měl to štěstí zpívat a navštívit mnoho hezkých míst po světě. Místo vojny jsem dal přednost prostřednictvím civilní služby péči o děti s tělesným a kombinovaným postižením. Tyto stránky mi věnoval kamarád ze střední, Štěpán. Moc děkuji.

Tak docela se moje obzory rozšířily díky dobrodružnému cestování, kdy jsem navštívil některá místa v Austrálii, USA a Kanadě. Hodnotu těchto časů objevuji až teprve nyní. Setkal jsem se sám se sebou, s Bohem a poznal mnoho lidí. Mnoho příběhů. To ovlivňuje nyní tvorbu, o kterou se pokouším a ke které dozrávám i se vracím. V umění se lze setkávat s lidmi a s Bohem současně. Umění představuje duši člověka, nese antropologicky vše, co může obsáhnout a má nekonečnou vypovídající hodnotu. 

V oblasti umění moje srdce nejvíce tíhlo a tíhne k hudbě a malbě.

V roce 2010 ovlivnily můj život dvě zásadní události. Poznal jsem svou budoucí ženu Marii a dokončil své dosavadní opus magnum v podobě akrylové série obrazů - tzv. Adventního hebrejského kalendáře.

Kalendář vyšel o deset let později na známkách České pošty a z iniciativy mého bratra Jakuba, za což mu patří mé velké díky.

V současnosti se věnuji službě - především starým a umírajícím lidem. V říjnu roku 2021 jsem přijal jáhenské svěcení v římskokatolické církvi. Pracuji pro Biskupství královéhradecké v Centru pro rodinu, kde se snažíme podporovat rodiny. Jsem také kaplanem v Opočně, ve svém rodném městě.